จัดส่งฟรีภายในประเทศไทย เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป

บริการลูกค้า

 • การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

 • หลังจากท่านกดปุ่มดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่ ขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ การชำระเงินของท่านในแบบฟอร์ม และขอความกรุณาอย่าเพิ่งปิดหน้าจอ จนกว่าท่านจะเข้าสู่หน้าผลการชำระเงิน และกดปุ่ม ต่อไป เพื่อเข้าสู่หน้า ยืนยันคำสั่งซื้อจากปัญญ์ปุริ และจบขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

  *ผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริออนไลน์ ให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

  หมายเหตุ : การชำระด้วยบัตรเครดิตทุกคำสั่งซื้อ จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อน จึงจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น จึงจะเข้าสู่กระบวนการการจัดส่ง

  หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริ โทร +66 (0)2 253 5959 เวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตฤกษ์ หรือ แจ้งทางอีเมล
 • การจัดส่งผลิตภัณฑ์

 • การจัดส่งแบบมาตรฐานจะทำการดำเนินการและจัดส่งภายใน 3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5-7 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆนอกกรุงเทพมหานคร และขึ้นอยู่กับการยืนยันการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นๆ คำสั่งซื้อสินค้าหลังจากเวลา 12.00 นาฬิกา (เที่ยงตรง) จะถูกตัดเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าในวันถัดไป โดยสินค้าจะถูกจัดส่ง ในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ และจัดส่งฟรีภายในประเทศไทย เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
  *งดเว้นการจัดส่งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
  *กรณีสั่งของในวันหยุด การจัดส่งจะเริ่มต้นในวันทำการปกติ
  *ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่ง สำหรับยอดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • เมื่อท่านสั่งซื้อแล้วเราไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้ โปรดตรวจสอบในหัวข้อ การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
  *กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิก อาจเกิดจากสาเหตุการชำระเงินไม่สมบูรณ์
 • การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อของท่านที่แนบไปพร้อมกับกล่องพัสดุ หากพบว่ารายการที่แสดงในใบนำส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในกล่องพัสดุ โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริทราบโดยเร็วที่สุด3

  กรณีการขอคืนสินค้า
  ปัญญ์ปุริหวังว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริที่ท่านได้สั่งซื้อ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ท่านไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม1 เพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยแจ้งความจำนงค์การขอคืนผลิตภัณฑ์ให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริทราบภายใน 7 (เจ็ด)วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์2 และส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนมาให้ทางปัญญ์ปุริภายใน 14 (สิบสี่)วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์

  หากมีการติดต่อกลับมาล่าช้ากว่าวันเวลาที่กำหนด ปัญญ์ปุริต้องขออภัย ที่ไม่สามารถรับการแจ้งขอคืนสินค้าของท่านได้ และการคืนเงินถือเป็นโมฆะ

  ในกรณีที่ท่านขอส่งคืนผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์เอง หรือการส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนผลิตภัณฑ์ ทางปัญญ์ปุริแนะนำให้ท่านทำการส่งคืนโดยใช้บริการขนส่งแบบลงทะเบียน เพื่อให้ทางปัญญ์ปุริสามารถดำเนินการติดตามเรื่องให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ปัญญ์ปุริจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในกรณีการขอคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

  ในกรณีที่มีการคืนเงิน ปัญญ์ปุริจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน เท่ากับมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อไป โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ภายใน 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันที่ทางปัญญ์ปุริได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน

  กรณีการขอเปลี่ยนสินค้า
  ปัญญ์ปุริหวังว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริที่ท่านได้สั่งซื้อ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ท่านไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม1 และขอเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้ โดยแจ้งความจำนงค์ การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริทราบภายใน 7 (เจ็ด)วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์2 และส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนมาให้ทางปัญญ์ปุริภายใน 14 (สิบสี่)วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์

  หากมีการติดต่อกลับมาล่าช้ากว่าวันเวลาที่กำหนด ปัญญ์ปุริต้องขออภัย ที่ไม่สามารถรับการแจ้งขอคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของท่านได้

  ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์เอง หรือการส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนผลิตภัณฑ์ ทางปัญญ์ปุริแนะนำให้ท่านทำการส่งคืนโดยใช้บริการขนส่งแบบลงทะเบียน เพื่อให้ทางปัญญ์ปุริสามารถดำเนินการติดตามเรื่องให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ปัญญ์ปุริจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในกรณีการขอคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

  ในกรณีขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ปัญญ์ปุริจะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมจัดส่งให้ท่านภายใน 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันที่ทางปัญญ์ปุริได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน

  ปัญญ์ปุริจะไม่ขอรับคืน หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานการเปิดใช้ หรือซีลมีการชำรุดเสียหาย ในกรณีนี้ปัญญ์ปุริจะแจ้งให้ท่านทราบภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด)วันทำการ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืน และจะขอระงับการคืนเงิน/การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และจัดส่งผลิตภัณฑ์คืนให้ท่าน ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันที่ปัญญ์ปุริแจ้งเตือนท่าน โดยที่ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งครั้งนี้ด้วยตัวท่านเอง

  นโยบายการขอคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง panpuri.com/th เท่านั้น ทางปัญญ์ปุริจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นจากช่องทางการขายอื่นๆ

  ทางปัญญ์ปุริขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ไม่มีการแกะเปิดซีลสินค้า
  2 วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ คือวันที่ที่ระบุในใบรับพัสดุ และมีผู้เซ็นต์รับพัสดุถูกต้อง
  3 ฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริ โทร +66 (0)2 253 5959 เวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตฤกษ์ หรือ panpuri.eshopth@panpuri.com
 • การยกเลิกการรับจดหมายข่าวทางอีเมล

 • หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลจากปัญญ์ปุริ สามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล จากอีเมลที่คุณได้รับ หรือ แจ้งทางอีเมล หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ +66 (0)2 253 5959 (ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.)
ทางผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่พึงพอใจจากเรา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริ
กลับสู่ด้านบน

ติดตามข่าวและสิทธิพิเศษจากปัญญ์ปุริ เพียงสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล

คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
จากปัญญ์ปุริ

บัญชีของฉัน

หรือ

ลืมรหัสผ่าน?