Top

เรื่องราวของปัญญ์ปุริ

มอบคุณค่าแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด และผลลัพธ์ของความสมดุลแบบองค์รวม ที่จะเติมเต็มประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของคุณในทุกมิติ

ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมของดอกมะลิ หรือเมล็ดข้าวที่สะท้อนจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ เราเกิดมาพร้อมกับความเชื่อในพลังของธรรมชาติและประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

ประเทศไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 17

คัมภีร์ใบลาน (ตำราโอสถพระนารายณ์ ปี 1659) คือสูตรตำรับยาที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโอสถพระนารายณ์ อันบอกเล่าถึงแนวทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เมื่อครั้งสมัยอยุธยา (ปี 1351 ถึง 1767) และได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการดูแลสุขภาพองค์รวมที่สืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

มรดกแห่งภูมิปัญญา

ตำราโอสถพระนารายณ์ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ในยุคดั้งเดิมได้มีการนำรากไม้ ดอกไม้ หรือพืชสมุนไพรมาบดและใช้นวดตามจุดสำคัญ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ช่วยสร้างสมดุลพลังงานหมุนเวียนภายในร่างกาย ทั้งยังสร้างความกลมกลืนไปกับธรรมชาติ พืชพรรณเหล่านี้ จึงกลายเป็นวัตถุดิบทรงคุณค่าที่อยู่คู่กับประเพณีการดูแลสุขภาพของคนไทยมาอย่างช้านาน

ต้นกำเนิดแบรนด์ปัญญ์ปุริ

ปัญญ์ปุริก่อตั้งขึ้นในปี 2003

ปัญญ์ปุริ ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ภายใต้แรงบันดาลใจจากความทรงจำวัยเยาว์ของ ""คุณวรวิทย์ ศิริพากย์"" ที่ได้เฝ้ามองคุณย่านำดอกมะลิมาทำเป็นน้ำลอยดอกไม้เพื่อใช้ในการดื่ม กลิ่นหอมและฤทธิ์เย็นชื่นใจ เป็นหนึ่งในเสน่ห์สำคัญที่ทำให้คุณวรวิทย์หลงใหลในดอกมะลิบริสุทธิ์และประเพณีอันทรงคุณค่าของไทย และได้นำมาสานต่อในการสกัดเป็นวัตถุดิบแสนเลอค่าที่มอบกลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนตามแบบฉบับของปัญญ์ปุริ

 

ในปี 2003 คุณวรวิทย์ เดินทางกลับมายังบ้านเกิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังจากเผชิญกับชีวิตอันแสนเร่งรีบและการมุ่งมั่นทำงานหนักมาตลอดหลายปี และได้ค้นพบความสมดุลอันแท้จริงของชีวิตจากรากฐานการดูแลสุขภาพองค์รวมของไทย ซึ่งนำมาสู่แรงบันดาลใจในการก่อตั้งแบรนด์ PAÑPURI ภายใต้ความเชื่อในการหลอมรวมตัวตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้มีความสมดุลในทุกมิติ

“ปัญญะ” สติปัญญาอันตื่นรู้
“ปุริ” คุณค่าแห่งความบริสุทธิ์

ปัญญ์ปุริ มีรากฐานมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต “ปัญญะ” หมายถึง สติปัญญาอันตื่นรู้ และ “ปุริ” หมายถึง คุณค่าแห่งความบริสุทธิ์ ปัญญ์ปุริ จึงเปรียบเสมือนสถานที่แห่งการตื่นรู้ที่จะปลุกพลังแห่งประสาทสัมผัสให้หลอมรวมความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณไว้อย่างสมบูรณ์

THE PAÑPURI PEACOCK CREST

ถ่ายทอดตัวตนของปัญญ์ปุริ ผ่านสัญลักษณ์นกยูงไอคอนิค

Peacock Crest เป็นสัญลักษณ์ลายนกยูงที่สื่อถึงความมีสติปัญญาและความบริสุทธิ์ อันมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ""ปัญญ์ปุริ"" ซึ่งลวดลายนกยูงนี้ สามารถเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ PAÑPURI

แนวคิดในการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

"ปัญญ์ปุริยึดมั่นในการสร้างความสมดุลอันสมบูรณ์แบบ ระหว่างตัวตนภายในและความกลมกลืนกับธรรมชาติ"

องค์รวมแห่งชีวิต

ขั้นตอนการดูแลสุขภาพองค์รวมในแบบฉบับของปัญญ์ปุริ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลพลังงานหมุนเวียนจากภายในสู่ภายนอก โดยเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ เพื่อช่วยให้จิตใจได้รับความสุขสงบ และสามารถนำไปหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด อันนำไปสู่การบรรลุองค์รวมแห่งชีวิต

 

เป้าหมายแห่งการเดินทาง

เป้าหมายปัจจุบันของปัญญ์ปุริ คือการส่งมอบคุณค่าความบริสุทธิ์ สะอาด และผลลัพธ์ของความสมดุลแบบองค์รวมที่จะปลุกพลังแห่งประสาทสัมผัสทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ภายใต้แนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งผลงานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ZeroListTM อันเป็นเอกสิทธิ์ของปัญญ์ปุริ ที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบหายากจากธรรมชาติและปฏิเสธการใช้ส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 2,300 รายการ

ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความสมดุล การตื่นรู้ และการเชื่อมโยงในทุกมิติ แต่ปัญญ์ปุริยังถ่ายทอดแก่นแท้แห่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่านลวดลาย Peacock Crest อันเปี่ยมด้วยความงดงามและความบริสุทธิ์ ด้วยลวดลายของนกยูงสองตัวที่ตวัดหางโอบรอบสัญลักษณ์ PAÑPURI ผสานลายเส้นสีทอง ขาว และดำที่สะท้อนความรุ่มรวยทางศิลปะและวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

ความเชื่อของแบรนด์

ทุกการเดินในชีวิตย่อมต้องมีช่วงเวลาแห่งการหยุดพัก และจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือการปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความเหนื่อยล้าและให้เวลาตัวเองผ่อนคลายในโลกอันเงียบสงบ

ปัญญ์ปุริเชื่อว่าการดูแลสุขภาพในแบบองค์รวม จะช่วยสร้างความกลมกลืนระหว่างพลังงานบวกจากภายในและความงดงามจากภายนอก และยังเป็นการปลุกพลังแห่งประสาทสัมผัสของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิต

ปัญญ์ปุริขอร่วมเดินทางไปกับคุณ เพื่อนำพาคุณไปพบกับประสบการณ์การดูแลสุขภาพในแบบองค์รวม ที่จะช่วยหลอมรวมความสุขและความสมดุลได้อย่างแท้จริง

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

 
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0